Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left Jätelautakunnan taksaehdotus nähtävänä 2.–27.11.2020

Jätelautakunnan taksaehdotus nähtävänä 2.–27.11.2020

Taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa ja se koskee kunnallisen jäteyhtiö Puhaksen järjestämiä jätepalveluita. Maksuihin esitetään korotuksia jätehuollon kustannusten nousun vuoksi.

Joensuun alueellinen jätelautakunta käsitteli jätetaksaehdotusta kokouksessaan 29.10.2020. Taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa ja se koskee kunnallisen jäteyhtiö Puhaksen järjestämiä jätepalveluita.

Taksassa määritetään maksuperusteet ja maksut jätepalveluille, jotka kunta lakisääteisesti järjestää. Maksurakenteeseen ei esitetä muutoksia, vaan jatkossakin kotitalouden jätemaksu muodostuu perusmaksusta sekä astiatyhjennyksistä tai aluekeräysmaksusta.

Maksuihin esitetään korotuksia jätehuollon kustannusten nousun vuoksi. Jätelain mukaan kuntalaisilta laskutettavilla maksuilla on katettava jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Perusmaksun ja jätekuormien vastaanottomaksujen korotukset perustuvat jätteiden käsittelykustannusten ja palveluiden järjestämisen kallistumiseen. Perusmaksulla katetaan mm. vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jäteasemien ylläpito, aluekeräysverkoston kiinteitä kustannuksia sekä jäteneuvonta.

Astiatyhjennysten maksuihin ja aluekeräysmaksuihin korotusta aiheuttaa poltettavan jätteen käsittelykustannusten nousu. Lisäksi 140–1000 litran jäteastioiden tyhjennysmaksuissa on otettu huomioon esitys siirtymisestä jäteastiapalveluun. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Puhas hankkisi ja toimittaisi asiakkaiden käyttöön käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat rikkoontuneiden astioiden tilalle sekä uusille asiakkaille. Siirtyminen tähän käytäntöön edellyttää jätehuoltomääräysten muuttamista, joka käsitellään samaan aikaan taksaehdotuksen kanssa erillisenä asiana (ks. palvelun kuvaus).

Asiakkaan kustannusmuutoksen suuruuteen vaikuttaa se, miten kiinteistön jätehuolto on järjestetty – esimerkiksi miten usein tyhjennykset tehdään ja taloyhtiöissä se, onko käytössä astiat vai syväkeräyssäiliöt. Tyypillisellä omakotikiinteistöllä, jossa kerätään vain poltettava jäte neljän viikon välein, kustannusvaikutus on 9–12 euroa vuodessa eli korkeintaan euro kuussa.

Jätelautakunta päätti asettaa taksaehdotuksen nähtäväksi ajalle 2.–27.11.2020. Tutustu linkeistä lautakunnan päätökseen ja jätetaksaehdotukseen.

Taksaehdotuksen liitteenä nähtävänä on myös ehdotus kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun maksuiksi. Käsittelyn yhteydessä on koostettu kustannusvertailu nykyisiin maksuihin nähden.

Ennen taksan lopullista hyväksymistä varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti kuntalaisille sekä niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätetaksalla voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja lausua asiasta mielipiteensä.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 27.11.2020 mennessä osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu, tai sähköpostitse osoitteella jatelautakunta@joensuu.fi.

 

Puhaksen jäteastioita

Lisätietoja: