Uutiset pääkuva

Navigaatiovalikko

Sisältöjulkaisija

angle-left EU:n tietosuoja-asetus voimaan 25.5.

EU:n tietosuoja-asetus voimaan 25.5.

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen lisäksi noudatetaan henkilötietolakia, kunnes kansallinen tietosuojalaki on säädetty.

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen lisäksi noudatetaan henkilötietolakia, kunnes kansallinen tietosuojalaki on säädetty. Kunnassa henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön tai henkilön antamaan suostumukseen.

Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus
• tarkastaa mitä tietoja hänestä on henkilörekistereissä
• oikeus tietää kuka tietoja on käsitellyt
• oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot
• oikeus tietojen poistamiseen
• oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietosuoja-asetuksessa säädetään tarkemmin näiden oikeuksien käyttämisestä.

Omien tietojen tarkastusta voi pyytää lähettämällä kirjallisen yksilöidyn tietopyynnön sähköpostilla osoitteeseen tietosuojavastaava(at)liperi.fi. Myöhemmin tietopyynnöt on mahdollista tehdä sähköisen palvelun kautta. Tietojen tarkastus- tai korjauspyynnöt ohjataan kunnan palvelualueilla henkilörekisterien yhteyshenkilöille.

Kunnan uusille verkkosivuille tulee lisää tietoa kunnassa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Neuvoa ja ohjeistusta saa kunnan tietosuojavastaavalta ja osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Liperin kunta on ohjeistanut henkilöstöään noudattamaan erityistä huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoturvasta ja tietosuojasta on huolehdittava käytettäessä esimerkiksi tietojärjestelmiä, työpuhelinta, kannettavaa tietokonetta tai henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja. Liperin kunnan henkilöstö on sitoutunut noudattamaan tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.

Uusi EU:n tietosuoja-asetus tuo tullessaan joitakin toiminnallisia muutoksia. Viranomaisella on jatkossa osoitusvelvollisuus henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilötietojen käsittelyprosessit on kuvattu, ohjeistettu ja niistä on laadittu tietosuojaselosteet. Lisäksi vakavista tietoturvapoikkeamista tai –rikkomuksista on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle ja valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Havaitsemastaan tietosuojaongelmasta tai –poikkeavuudesta voi ilmoittaa kunnan tietosuojavastaavalle.

Lisätietoja: