Kuulutukset ja ilmoitukset pääkuva

Navigation Menu

Innehållspresentatör

angle-left Kuulutus: Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen, 2. kierros

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen, 2. kierros

Kunnan vastuulla on hulevesitulvariskien hal­lin­nan suunnittelu alueellaan (tulvariskilaki 620/2010). Liperin kunta laati vuonna 2011 hu­le­ve­si­tul­va­ris­kien alustavan arvioinnin, jota on syksyllä 2018 tarkistettu käytettävissä olevan uuden tiedon perusteella. Aiempien aineistojen lisäksi arvioinnin tarkistuksessa on otettu huomioon Suomen ympäristökeskuksen laatimat alustavat hulevesitulvakartat sekä pelastuslaitoksen tilastotiedot tulvista ja sadevesistä aiheutuneista vahingontorjuntatehtävistä. Tarkistuksessa todettiin, että vuosina 2011 ja 2018 tehtyjen hulevesitulvariskien alustavien ar­vioin­tien perusteella kunnan alueella ei katsota olevan merkittävää hu­le­ve­si­tul­va­ris­kiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdoteta nimettäväksi.

 

Ehdotus on nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 25.10. – 26.11.2018 Liperin kunnanvirastossa (Varolantie 3, Liperi) sekä kunnan internet -sivuilla (www.liperi.fi). Katso Elinympäristölautakunta 16.10.2018 § 163.

 

Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloaikana kunnanvirastoon tai sähköpostilla: maankaytto@liperi.fi.

 

LIPERIN KUNTA

Elinympäristölautakunta

SomeShare