Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Maisematyölupahakemus Ylämyllylle

Maisematyölupahakemus Ylämyllylle

Liperin kunnalla on vireillä MRL 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus Ylämyllyn asemakaavan puistoalueilla.

Toimenpide

Toimenpiteenä on kiinteistöjen Jyri ja Honkapuro puistometsien harvennus- ja poimintahakkuut.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea varataan MRA 65 § mom. 2 mukaan tilaisuus tehdä kirjallisesti muistutus hakemusten johdosta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Liperin rakennusvalvontatoimistossa.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa Liperin kunnan rakennusvalvontaan 25.3.2019 mennessä osoitteella Varolantie 3, 83100 Liperi.

 

Lisätietoja:   

Rakennustarkastaja, puh: 040 747 2200

Maankäyttöpäällikkö, puh: 0400 125 152

SomeShare

Karttaliitteet maisematyölupahakemukseen

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute