Navigaatiovalikko

Strategia ja talous sisältö

Strategia ja talous

Strategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jolla haetaan kaikkien yhteistä sitoutumista valittuihin asiakokonaisuuksiin, joilla lisätään kunnan elinvoimaa, kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Poikkihallinnolliset säännöt, suunnitelmat ja ohjelmat koskettavat kaikkia kunnan toimintoja.

Uutisen lisäys (ylläpito)

angle-left Liperin vesihuoltolaitoksen perusmaksu 1.1.2019 alkaen

Liperin vesihuoltolaitoksen perusmaksu 1.1.2019 alkaen

Käyttöveden kulutus on edelleen laskussa, mikä on pohjavesien riittävyyden kannalta hyvä asia. Se vaikuttaa kuitenkin oleellisesti kunnan vesihuoltolaitoksen talouteen.

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 4.9.2018 päättänyt muuttaa vesihuoltolaitoksen tulorakennetta ottamalla käyttöön perusmaksun 1.1.2019 alkaen. Perusmaksu on ollut käytössä jo pitkään suurimmassa osassa Suomen kaupunkeja ja kuntia.

Perusmaksulla katetaan verkoston ylläpito- ja hallinnointikustannuksia sekä muita kiinteitä kustannuksia eli niitä käyttömenoja, jotka eivät riipu kulutetusta vesimäärästä. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset -julkaisun mukaan perusmaksujen osuuden olisi hyvä olla jopa 25–30 % maksutuloista.

Liperissä liikkeelle lähdetään maltillisesti. Ensi vaiheessa verollinen perusmaksu liittyjää kohti on käyttöveden osalta 29,76 €/vuosi ja jäteveden osalta 44,64 €/vuosi. Kuukautta kohti tämä tarkoittaa käyttöveden osalta 2,48 € ja jäteveden osalta 3,72 €.

Käyttömaksuihin ei tule korotusta vuodelle 2019, vaan ne pysyvät ennallaan.

vettä valuu hanasta pulloon

Lisätiedot

SOME painikkeet

Sivu arviointi ja palaute