Kuulutukset ja ilmoitukset pääkuva

Navigation Menu

Публикатор

angle-left Ilmoitus kiinteistöveroselvitykseen liittyvistä maastokäynneistä Liperin kunnan alueella olevilla kiinteistöillä

Ilmoitus kiinteistöveroselvitykseen liittyvistä maastokäynneistä Liperin kunnan alueella olevilla kiinteistöillä

Liperin kunnassa suoritetaan kiinteistöveroselvitystä aloittamalla rakennusrekistereissä olevien puutteiden ja virheiden selvitystyö (kunnanhallituksen päätös 21.5.2018 § 96).

Rakennustietojen tarkastusten ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2018 loppuun. Selvityksen osana tehdään maastokäyntejä kunnan alueella olevilla kiinteistöillä. Maastokäynneillä mitataan rakennukset ulkomitoin rekisteritietojen ja rakennusten todellisen tilanteen yhteneväisyyden varmistamiseksi.

Maastokäynnit aloitetaan elokuussa tarkastelualueella Ylämyllyn taajamassa sekä sen lähiympäristössä. Aluevalinta perustuu rekisterien ja kartta-aineistojen tietoihin. Rakennusten sisälle ei maastokäynneillä mennä eikä kiinteistönomistajan läsnäolo ole mittausten aikana välttämätöntä. Kiinteistönomistajia, joita selvitys koskee, tiedotamme ennen maastokäyntejä erillisellä kirjeellä.

Korjatut rakennustiedot päivitetään kunnan rakennusrekisteriin sekä väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin, jossa ne ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytettävissä. Selvitystyön tarkoituksena on saattaa rakennustiedot ajan tasalle eri viranomaisten rekistereissä sekä varmistaa kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu verotuksessa.

Liitteenä tarkastelualueen kiinteistönomistajille lähetetyt rakennustietojen ilmoituslomake sekä lomakkeen täyttöohjeet.

SomeShare