Kuulutukset ja ilmoitukset pääkuva

Navigaatiovalikko

Kuulutukset ja ilmoitukset

angle-left Kuulutus: Itä-Suomen Aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen kuulutus

Kuulutus: Itä-Suomen Aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen kuulutus

Hakija: Outokumpu Mining Oy

Keretin kaivoksen ja rikastamon jätevesien vesistöön johtamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 14.8.1985 antaman päätöksen nro 4/Ym II/85 muuttaminen siten, että korvausvelvoitteet poistetaan, Outokumpu ja Liperi (ISAVI/47/04.08/2012).

Keretin vanhan jätealueen aiheuttamasta pohjaveden pilaantumisesta johtuneiden edunmenetysten hyvittämistä koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.10.1987 antaman päätöksen nro 13/Ym II/87 muuttaminen siten, että velvoitteet poistetaan, Outokumpu ja Liperi (ISAVI/48/04.09/2012.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa, Varolantie 3, 83100 Liperi  29.11. – 27.12.2018.

SomeShare