Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Liperin turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelmassa kuvataan Liperin turvallisuuden nykytilaa ja siihen liittyviä tekijöitä sekä määritellään turvallisuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Turvallisuuden edistämisen keskeisinä strategisina tavoitteina ovat:

• Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävä arki
• Liikenneturvallisuuden edistäminen
• Ikäihmisten turvallisuutta edistävä arki

Turvallisuussuunnitelman kannalta tärkeimmiksi kohderyhmiksi on valittu:
- lapset ja nuoret
- ikäihmiset

Liperin kunnan keskeisimmät haasteet toiminnan turvallisuuden kannalta:
- kuntalaisten liikennekäyttäytyminen
- lasten ja perheiden ongelmat
- koulun häiriöt / turvallisuus
- väestön ikääntyminen, kotona asumisen mahdollistaminen

Liperin turvallisuusuunitelma on ladattavissa liitetiedostona.

Liitetiedostot