Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Kunnanjohtajan blogi

Hannele Mikkanen on toiminut Liperin kunnanjohtajana keväästä 2003 saakka. Ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi, hän toimi Liperissä sivistysjohtajana  noin viisi vuotta. Hän on valmistunut Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi 1985.

Kaavilta kotoisin oleva Mikkanen on innokas mökkeilijä. Hän harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja on lähes kaikkiruokainen kulttuurin suhteen. Vapaa-aikaan kuuluvat myös hyvät ystävät, joiden kanssa lomaillaan ja vietetään aikaa.

Tässä blogissa julkaistaan kunnanjohtajan puheenvuoroja ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Hannele Mikkanen kuuluu mm. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman työryhmään, joka selvittää kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Mikkanen toimii myös parhaillaan valmistelussa olevan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden uuden kuntayhtymämallin rajapintatyöryhmän puheenjohtajana. Hän on myös virkansa puolesta Pohjois-Karjalan Siun sote -hankkeen koordinaatioryhmän jäsen.

Blogissaan kunnanjohtaja avaa näköalojaan mm. elinkeinotoimikunnan, taloustyöryhmän, maankäytön työryhmän, mökkiläistoimikunnan ja hyvinvointityöryhmän työskentelyn kautta.


11.08.2016

Kunnat uudistuksien keskiössä »

Maakunnalliset uudistukset aiheuttavat myös kunnille kokonaisvaltaisen uudistustarpeen. Kysymys ei ole vain menojen ja tulojen pienentymisestä ja sote- henkilökunnan siirtymisestä maakuntahallinnolle, vaan kuntien olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. Mikä kunnan rooli on ihmisten arjessa? Millainen kokemus kuntalaisilla on kunnasta: onko se passiivinen peruspalvelujen järjestäjä tai tuottaja vai aktiivinen toimija ja viestijä muiden toimijoiden joukossa?