Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Kunnanjohtajan blogi

Hannele Mikkanen on toiminut Liperin kunnanjohtajana keväästä 2003 saakka. Ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi, hän toimi Liperissä sivistysjohtajana noin viisi vuotta. Hannele on valmistunut Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi 1985.

Kaavilta kotoisin oleva Hannle on innokas mökkeilijä. Hän harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja on lähes kaikkiruokainen kulttuurin suhteen. Vapaa-aikaan kuuluvat myös hyvät ystävät, joiden kanssa lomaillaan ja vietetään aikaa.

Tässä blogissa julkaistaan kunnanjohtajan puheenvuoroja ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Hannele Mikkanen kuuluu mm. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman työryhmään, joka selvittää kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Hän on myös virkansa puolesta Pohjois-Karjalan Siun sote -hankkeen koordinaatioryhmän jäsen.

Blogissaan kunnanjohtaja avaa näköalojaan mm. elinkeinotoimikunnan, taloustyöryhmän, maankäytön työryhmän, mökkiläistoimikunnan ja hyvinvointityöryhmän työskentelyn kautta.


02.02.2018

Kaksoiskuntalaisuudesta Monipaikkaiseen asukkaaseen »

Tulevaisuuden kunta -hankkeessa on laadittu laaja selvitys kaksoiskuntalaisuudesta. 

Kaksoiskuntalaisuus -määritys muuttuikin monipaikkaisuuskäsitteeksi.

Monipaikkaiset asukkaat ovat Suomen kunnissa arkea, mutta olemmeko kunnissa osanneet ottaa monipaikkaiset asukkaat vastaan aktiivisina osallistujina. Asia näyttäytyy helposti ensi silmäyksellä monipaikkaisen asukkaan terveyskeskuskäyntimahdollisuutena, koululaisen kyytijärjestelynä toisessa kunnassa asuvan vanhemman luo, jätehuoltomaksusta vapautuksena vapaa-ajan asunnolta, jossa ei ole käyty vuosikausiin tai kirjastokäynteinä vapaa-ajan asuntokunnassa.

24.08.2017

Liperin kesä on ollut täynnä tapahtumia, joita järjestetään yhteistyöllä talkoovoimin. »

Kesällä havaitsin jatkojakelevani viestejä melkein päivittäin Liperin tapahtumista sosiaalisessa mediassa. Oli ilo havaita, miten paljon erilaisia tapahtumia meillä järjestetäänkään eri puolilla kuntaa. Ja mikä hienointa, tapahtumia tuotetaan yhteisvoimin eri toimijoiden kanssa!

14.12.2016

Ei sote ole yhtä kuin kunta! »

Olen hieman hämmästyneenä seurannut keskustelua, mitä kunnassa tapahtuu, kun sote poistuu? Vastaus on; samoja asioita kuin nytkin. Kunnan tehtävä on aina ollut väestön hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen. Siis edellytysten ja mahdollisuuksien luomista väestölle ja elinkeinoelämälle.

28.09.2016

Kunnan rooli uudistuvassa ympäristössä »

Sote-palveluiden poistuminen kuntien tehtävistä on herättänyt kuntajohtajat ja luottamushenkilöt miettimään, mikä kuntien tehtävä ja rooli tulevaisuudessa on? Olemme perimmäisten kysymysten äärellä pohtiessamme, mikä lisäarvo kunnasta on kuntalaiselle? Onko kunta siis näyttäytynyt tarpeellisena kuntalaiselle muissa palveluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka kansalaiset asettavat tutkimusten mukaan palveluiden kärkeen turvallisuuden ohessa?

11.08.2016

Kunnat uudistuksien keskiössä »

Maakunnalliset uudistukset aiheuttavat myös kunnille kokonaisvaltaisen uudistustarpeen. Kysymys ei ole vain menojen ja tulojen pienentymisestä ja sote- henkilökunnan siirtymisestä maakuntahallinnolle, vaan kuntien olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. Mikä kunnan rooli on ihmisten arjessa? Millainen kokemus kuntalaisilla on kunnasta: onko se passiivinen peruspalvelujen järjestäjä tai tuottaja vai aktiivinen toimija ja viestijä muiden toimijoiden joukossa?

23.05.2016

Tervetuloa ihana kesä, viihdytään mökillä turvallisesti! »

Tänä vuonna nostin mökkiläisten kesäkirjeen yhdeksi teemaksi turvallisuuden mökillä ja vapaa-ajan asunnolla. Teema on syntynyt maakunnallisen ”Turvaa maaseudulle”-hankkeen ajatuksista ja haluaisinkin herätellä teidän ajatuksia vapaa-ajan asunnon ja mökin arkipäivän turvallisuusseikoista.

09.02.2016

Rajapinnoilla elinvoimaa ja hyvinvointia »

Kuntakentässä ovat tällä hetkellä erilaiset rajapinnat keskustelun keskiössä. Rajapinta on tarkoittanut "siun sote" työskentelyssä työnjakokysymyksiä ja toisaalta siinä on ollut kyse tietoisuuden herättämisestä eri toimijoiden rajapinnassa olevasta palvelusta. "Siun soten" rajapinnassa tunnistimme suurina palvelukokonaisuuksina työllisyyden hoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, logistiset järjestelyt, erilaisten asukasryhmien asumisjärjestelyt, maahanmuuttokysymykset, avustukset ja yhteistoiminnan sekä varautumisasiat. Muutamia esimerkkejä mainitakseni.