Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

27.04.2018

Rakennustiedot kuntoon

Liperin kunnanhallitus päätti 11.12.2017 käynnistää kiinteistöveroselvityksen kunnan alueella olevien kiinteistöjen tietojen tarkistamiseksi. Selvityksen tarkoituksena on saattaa kiinteistöverotuksen perusteena olevat rakennustiedot ajan tasalle. Selvityksellä varmistetaan sekä veropohjan oikeellisuus että kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu.

Kunnan rakennusvalvonnan rekisteri sisältää rakennus- ja toimenpidelupien sekä ilmoitusten mukaiset rakennukset. Nämä tiedot toimitetaan Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin (RHR). Verohallinnon rekisterissä on verotuksen perusteeksi kerätyt tiedot kiinteistöistä.

Kiinteistöveroselvityksestä on nyt valmistunut ns. ensimmäinen vaihe, jossa em. rekisterien ja kartta-aineistojen tietojen pohjalta on tehty rakennuksia koskeva aineistoanalyysi. Analyysin perusteella Liperissä näyttäisi olevan rakennuksia, jotka eivät ole kiinteistöverotuksen piirissä.

Liperin kunta päättää kevään aikana selvitystyön mahdollisesta jatkamisesta maastotarkistuksin. Kohdekäynnein ja mittauksin selvitettäisiin tällöin rakennusten pinta-alatiedot, varustetaso sekä käyttötarkoitus. Kiinteistöjen katselmuksissa kerätyt tiedot kunta päivittää rekistereihin, josta ne edelleen toimitetaan Verohallinnolle.

Kiinteistön omistaja vastaa verotietojensa oikeellisuudesta. Omistajan on tärkeää tarkastaa vuosittain Verohallinnolta tuleva kiinteistöveron ilmoitusosa ja tehdä siihen tarvittavat päivitykset ja korjaukset. Näin varmistetaan, että tiedot saadaan rekistereihin oikein ja verotus tapahtuu oikeudenmukaisesti.

Lisätietoja selvityksestä antaa maankäyttöpäällikkö, p. 0400 125 152.

Rakennuksen omistaja voi tiedustella rakennuslupatietojaan rakennusvalvonnasta, p. 040 630 0182.

 


« Takaisin