Sosiaali- ja terveysosasto (sairaala, vanhuspalvelut, sosiaalihuolto, vammaispalvelut, perheneuvola)

Terveyskeskuksen sairaala
Liperi, Käsämäntie 111

Osasto 1, kanslia, hoitajat, (013) 686 5446 (24h)
Osastonhoitaja Mari Hirvonen, 0407797695 (virka-aikana)
Osastonsihteeri Merja Martikainen 0406742857


Liperin kunnan vanhuspalvelut


Kotipalvelu


Vanhainkotiasuminen

Vanhusten asumispalvelut ja perhehoito

 


Ikääntyvien neuvontakeskus, Liperi
Konttilanhovi, Käsämäntie 113c

Muistihoit. Elina Kerkkänen, 040 766 1456
Ohjaaja Leena Utriainen, 0400 371 611
Fysioterap. Riitta Turunen, 0400 154 275

Outokumpu, Louhelank. 17
Muistihoit. Liisa Luostarinen, 0400 256 557 

-----------------------------------------------------------------------------------------------