Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1 - 2 luokkien ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille sivistyslautakunnan antamien reunaehtojen laajuudessa.


Peusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Liperin, Mattisenlahden, Salokylän, Viinijärven ja Ylämyllyn kouluilla. Esimiehinä ovat koulujen rehtorit.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään noin kolme tuntia päivässä, enintään 570 h/vuosi. Palvelua tarjotaan lapsen koulun päättymisestä klo 16.30:een saakka.

Toiminnasta perittävät maksut:

  • toimintapäiviä alle 10 (1-9) kuukaudessa, maksu 50 €/kk.
  • toimintapäiviä yli 10 (10-) kuukaudessa, maksu 90 €/kk.

 

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Mikäli lapsi ei käy iltapäivätoiminnassa ollenkaan, eikä ole irtisanonut oppilaspaikkaa, laskutetaan 50 €/kk.

Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen. Kuukausimaksuun sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen tehdään kirjallisesti ao. koulun rehtorille. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

 

Yhteystiedot

Liperin koulun iltapäivätoiminta
Liperin koulu
Koulutie 2, 83100 Liperi
puh. 040 674 2641

Mattisenlahden koulun iltapäivätoiminta
Matisenlahden koulu
Mattisenlahden koulutie 7, 80400 Ylämylly
puh. 040 714 0885

Salokylän koulun iltapäivätoiminta
Salokylän koulu
Liperintie 51A, 83130 Salokylä
puh. 040 714 0881

Viinijärven koulun iltapäivätoiminta
Viinijärven koulu
Kirkkotie 4, 83400 Viinijärvi
puh. 0400 658 260

Ylämyllyn koulun iltapäivätoiminta
Jyrin yksikkö
Patteristontie 12 a,
80400 Ylämylly
puh. 040 4845 318