Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Kuljetuspalvelut

Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus. Järjestämisvelvollisuus koskee esiopetusoppilaita ja perusopetusta tai lisäopetusta saavia oppilaita, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi.


Lakivelvoitteen lisäksi Liperin kunta voi myöntää kuljetuksia oman harkintansa mukaan. Maksuttoman koulukuljetuksen perusteista on sovittu tarkemmin kunnan kuljetussäännössä.

Matkan perusteella, (esikoululaiset (0 lk) ja 1.-2. lk yli 3 km, 3.-9. lk yli 5 km) maksuton kuljetus myönnetään ilman eri hakemusta.

Maksuttomaan kuljetukseen tien vaarallisuuden tai vaikeuden ja rasittavuuden perusteella haetaan kirjallisesti kuljetusvastaavalta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää vaaditut selvitykset. Maksuton kuljetus voidaan myöntää enintään lukuvuodeksi tai vain osaksi vuotta, esim. talvikuukausien (marras-, joulu-, tammi-, helmikuu) ajaksi tai lyhyemmäksi ajaksi.

Joensuun seudun joukkoliikenteen aikataulut ovat ilmestyneet. Ne löytyvät tästä linkistä.

Yhteystiedot

Anna-Maija Mustonen
puh. 040 670 4392
anna-maija.mustonen(at)liperi.fi