Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäyttö ja kaavoitus -yksikön tehtävänä on kunnan maapolitiikkaan liittyvien tehtävien, kuten raakamaan ja yleisten alueiden hankinnan valmistelu, viljelysmaiden ja metsästysmaiden vuokrauksen valmistelu, tonttien markkinointi ja esittely sekä rakennuspaikkojen luovutuksen valmistelu.

Maankäyttö vastaa myös lakisääteisen kaavan pohjakartan laadinnasta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnan sekä kunnallistekniikan mittaus- ja kartoitustehtävistä kuten myös maa-ainesten oton valvonnasta.


Kaavoituksen tarkoituksena on kunnan alueiden käytön suunnittelu ja järjestely sekä ohjaaminen laatimalla eri asteisia maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä kaavoja (yleiskaavat ja asemakaavat), valvomalla ranta-asemakaavojen laatimista sekä tarjoamalla alaan liittyvää asiakaspalvelua ja neuvontaa.

Kunnan omistuksessa oli vuoden 2016 lopussa maa-alueita yhteensä n. 895 hehtaaria.

Tästä pinta-alasta oli vuokrattuna:

  • asuintontteja (omakoti-,rivi- ja kerrostalo) 80,0 ha
  • teollisuus- ja liiketontteja 2,0 ha
  • muita alueita (museo, linkkimasto ym.) 4,4 ha
  • viljelyalueita 36,0 ha
  • metsästysalueita 206,0 ha

Maanhankinta ja luovutus:

         2009  2010  2011   2012   2013   2014  2015  2016
Hankittu       0,0 5,7 0,0 3,6      8,5    12,0    0,0   19,92
Myyty       6,0 5,0 6,2 4,9      3,0      5,8    6,2     3,59

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Maankäyttö ja kaavoitus asiakaspalvelu

maankaytto(at)liperi.fi

Varolantie 3, 83100 Liperi

Maankäyttöpäällikkö
Tarja Pirinen
puh. 0400 125 152
- kaavoitus, maakiinteistöjen hankintaan, myyntiin ja hallintaan liittyvät tehtävät, alueiden käyttöluvat, kartastot

Kartoittaja
Kari Hirvonen
puh. 0400 170 902
- rakennusten paikan merkkaus, maanmittaukset, maa-aines-valvonta, kartastot

Maankäyttösihteeri
Marja-Liisa Piironen
puh. 040 630 0944
- vapaat tontit, tontin myynti/vuokraus, tontinvuokralaskutus, kartastot, osoitteet


Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)liperi.fi