Anna palautetta
Liperin kunta, Keskustie 10, 83101 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot
 

Neuvolat

Perhesuunnittelu ja lastenneuvolapalveluja sekä aikuisvastaanottoa järjestetään kolmessa taajamassa: Liperissä,  Ylämyllyllä ja Viinijärvellä.

Äitiysneuvolan vastaanottoa järjestetään kahdessa taajamassa: Liperissä ja Ylämyllyllä.  Vastaanotto tapahtuu ajanvarauksella. Netin kautta aikoja voi varata perhesuunnitteluneuvolaan ehkäisyn aloitukseen ja vuosikontrolliin sekä lastenneuvolaan lasten 2-6v määräaikaistarkastuksiin. 

Lasenneuvola-aika varataan web-ajanvarauksen kautta lapsen nimellä ja henkilötunnuksella.

Terveysasemien web-ajanvaraus


Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta.

Asetus astui voimaan 1.7.2009 ja kunnille annettiin siirtymäaikaa asetuksen mukaisten toimintojen järjestämiseksi vuoden 2010 loppuun saakka. Liperin kunnan terveysneuvonnassa asetus otettiin käyttöön 1.7.2009. Määräaikaistarkastukset toteutuvat määrällisesti ja ajallisesti asetuksen edellyttämällä tavalla.


Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola

Äitiysneuvolan toiminnan tavoitteena on turvata odottavan äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen mahdollisimman hyvä terveydentila raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana.

Odottavalle äidille ja hänen perheelleen järjestetään asetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset sekä laaja koko perheen hyvinvointia kartoittava terveystarkastus.

Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan neuvontaa perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa, raskauden ehkäisymenetelmien valinnassa sekä edistetään seksuaaliterveyttä. 


Lastenneuvola

Lastenneuvolatyössä on keskeisenä lapsen ja perheen terveyden edistäminen, vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lapsen kasvun ja kehityksen kokonaisvaltainen seuraaminen. Lapsi ja hänen perheensä käyvät säännöllisin väliaijoin neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin terveystarkastuksessa. Asetuksen mukaisesti osa tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia. Kaikki alle kouluikäiset lapset kuuluvat lastenneuvolapalvelujen piiriin.


Aikuisvastaanotto

Aikuisvastaanoton terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä erilaisissa terveyteen liittyvissä asioissa. Vastaanotolla annetaan esimerkiksi henkilökohtaista terveysneuvontaa ja rokotuksia. Neuvolaan kutsutaan myös 30-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein maksuttomaan kohdunkaulan syöpää ehkäisevään ikäryhmätarkastukseen.


Imetyspoliklinikka

Neuvolapalveluihin kuuluu myös imetyspoliklinikkatoiminta. Imetyspoliklinikalle voi soittaa ja/tai varata ajan kaikissa imetykseen liittyvissä asioissa. Vastaanotto on Ylämyllyn neuvolassa, mutta tarvittaessa imetyspoliklinikan terveydenhoitaja tekee myös kotikäyntejä. Imetyspoliklinikan vastaanotto- ja kotikäynnit sekä puhelinneuvonta ovat asiakkaalle maksuttomia. Palvelu on tarkoitettu kaikille Liperin, Ylämyllyn ja Viinijärven alueen perheille.  Imetyspoliklinikkaa pitää terveydenhoitaja/imetyskouluttaja Henna Pirhonen. Yhteystiedot Ylämyllyn neuvolan kohdalla sivun oikeassa reunassa.


Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalvelua ja on tarkoitettu vauvaa odottaville ja pienten lasten perheille. Neuvolan perhetyö on luottamuksellista, lyhytkestoista, vapaaehtoista ja maksutonta.

Neuvolan perhetyö on perheen hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää, varhaista tukea matalan kynnyksen periaatteella. Perhetyö on perheen tarpeista lähtevää ja tavoitteena on perheen oman asiantuntijuuden ja voimavarojen vahvistaminen. Perheen kanssa työskennellään yhdessä ratkaisuja etsien, keskustellen, ohjaten ja neuvoen, rinnalla kulkien ja perhettä tukien.

Neuvolan perhetyön avulla voidaan löytää ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin. Perhetyöntekijä voi olla apuna kun odotus, vauvaperhe-elämä, lasten kasvatusasiat, vanhemmuus tai parisuhde mietityttävät. Myös arjen sujumattomuus, vanhemman uupumus, lähiverkoston puuttuminen tai yllättävä elämäntilanne ovat asioita, jolloin perhetyöntekijään voidaan olla yhteydessä.

Neuvolan perhetyöntekijään saat yhteyden neuvolan terveydenhoitajan kautta tai soittamalla perhetyöntekijälle.

Perhesuunnitteluneuvolaan ja lasten määräaikaistarkastuksiin 2–6v mahdollisuus varata aikoja myös netin kautta www.liperi.fi --> lääkäripalvelut ja ajanvaraus.

YHTEYSTIEDOT

Terveysneuvonta

vs. osastonhoitaja
Tuire Seilonen
Puh. 0400 137 878


Liperin neuvola

Käsämäntie 111,
83100 Liperi
Puhelinaika ma-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Oili Nupponen
puh. 040 630 6701

Terveydenhoitaja
Sari Nousiainen
puh. 040 630 6259


Viinijärven neuvola

Kauppakuja 4
83400 Viinijärvi
Puhelinaika ma-ke 12-13

Terveydenhoitaja
Marjatta Vepsäläinen
puh. 040 630 6284
(vastaanotto pääsääntöisesti ma-ke)


Ylämyllyn neuvola

Katajakuja 1, 83400 Ylämylly
Puhelinaika ma-pe klo 12-13

Terveydenhoitaja
Arja Riikonen
puh. 040 630 6252

Terveydenhoitaja
Henna Pirhonen
puh. 0400 311  319

Terveydenhoitaja
Sirkka Pirhonen
puh. 040 630 6623

Terveydenhoitaja
Anna-Kaisa Pöllänen
puh. 040-630 6261


Neuvolan perhetyö

Perhetyöntekijä
Tuija Raatikainen
puh. 040 652 8020


Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)liperi.fi

Liitetiedostot